Επικοινωνία των μελών του συλλόγου με τα νέα μέλη του Δ.Σ. και αποστολή ανακοινώσεων προς την εταιρεία.

Με την παρούσα ανακοίνωση σας υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή ανακοινώσεων προς την Ε.Γ.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθεί προς το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pigaki@survey.ntua.gr. Επίσης, οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του νέου Δ.Σ. γίνονται διαθέσιμοι σε περίπτωση που απαιτηθεί να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί τους. Παρακαλούμε κοινοποιήστε προς την εταιρεία σύλλογο οποιαδήποτε ανακοίνωση ή πληροφορία θεωρείτε ενδιαφέρουσα και σημαντική.