Συμμετοχή σε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Σας προσκαλούμε, να απαντήσετε στο συνημμένο ερωτηματολόγιο για την χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στους Τομείς της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το ερωτηματολόγιο αφορά σε έρευνα που διαξάγεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 

Χαρτογραφώντας την Πολιτιστική Κληρονομιά: Η αξία των Γεωεπιστημών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

το οποίο έχει αναλάβει η σύμπραξη Δίπυλον AMKE και Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (ΕΓΕ)

Περισσότερα για το έργο μπορείτε να δείτε εδώ.

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη!

Σας ευχαριστούμε θερμά,

ΔΙΠΥΛΟΝ και ΕΓΕ