Παρουσίαση βιβλίου κυρίας Νίκης Ευελπίδου (Καθηγήτρια ΕΚΠΑ)

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου "Γεωμορφολογία, Εργαστηριακές Ασκήσεις" της Καθηγήτριας κυρίας Νίκης Ευελπίδου από τον κύριο Χαμπίκ - Σαχάκ Μαρουκιάν, Ομότιμο Καθηγητή Γεωμορφολογίας, Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠ.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο Γεωμορφολογίας. Σκοπός του είναι να μυήσει τον φοιτητή στις πολλαπλές πτυχές της Γεωμορφολογίας και να του δώσει μια μεθοδολογική βάση των τρόπων μελέτης των επιμέρους κλάδων της. Καλύπτει τα γεωμορφολογικά περιβάλλοντα και τις κύριες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη Γη. Παρουσιάζει ολοκληρωμένα και ενημερωμένα εισαγωγικά στοιχεία για θεμελιώδεις έννοιες, καθώς και για φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες στο περιβάλλον. Περιέχει, επίσης, βασική βιβλιογραφία, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω μελέτη και για μελλοντική έρευνα. Το βιβλίο εισάγει τον φοιτητή στη μελέτη του περιβάλλοντος, με την παροχή βασικών γεωμορφικών τεχνικών και μεθόδων ανάλυσης, μέσω μιας προσέγγισης προβληματισμού του. Ομοιόμορφα σχεδιασμένο, πραγματεύεται όλα τα γεωμορφικά περιβάλλοντα με κατανοητό τρόπο. Περιλαμβάνει βασικές έννοιες, περιλήψεις, πλούσια εικονογράφηση, παραδείγματα και ασκήσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία τόσο στον φοιτητή να δοκιμάσει τις γνώσεις που απέκτησε από την εισαγωγική θεωρία όσο και στους διδάσκοντες να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές τους με τη βοήθεια εύχρηστου υλικού. 

Η κυρία Νίκη Ευελπίδου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών’. Αριστούχος Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Γεω-αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Franche Compte (Γαλλία), έχει από νωρίς ασχοληθεί ενεργά με τη γεωμορφολογία, τις μεταβολές στάθμης θάλασσας, την παλαιογεωγραφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τη μελέτη και μοντελοποίηση φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, παράκτια διάβρωση), δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.

Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 270 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και 25 συγγράμματα με τη μορφή βιβλίων ή Πανεπιστημιακών σημειώσεων, ενώ έχει δώσει πλήθος διαλέξεων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διοργανώσει 28 εκπαιδευτικά σεμινάρια ενώ έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση 35 συνεδρίων και ημερίδων, εθνικού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Έχει λάβει μια σειρά από βραβεία και αναγνωρίσεις, με το πιο εξέχον από την Ακαδημία Αθηνών. To 2013, έλαβε βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών για εργασία με την οποία προωθείται η γεωλογική γνώση του Ελληνικού χώρου, για την εργασία με τίτλο "Evidence of a recent rapid subsidence in the S-E Cyclades (Greece): an effect of the 1956 Amorgos earthquake?". Σύμφωνα με την Ακαδημία Αθηνών πρόκειται για υψηλής στάθμης επιστημονική μελέτη η οποία συμβάλλει στην γνώση ενός σημαντικού γεωλογικού γεγονότος του πρόσφατου παρελθόντος. Επιπλέον, το 2012, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 της απένειμε Βραβείο Οικονομικής & Διοικητικής Διαχείρισης για το συντονισμό του προγράμματος Erasmus για το έτος 2011-2012 με τίτλο ‘Runoff Erosion’.

Η εφαρμοσμένη έρευνα της Νίκης Ευελπίδου έχει αναγνωριστεί και υποστηρίζεται τόσο σε Εθνικό επίπεδο (Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), όσο και Διεθνώς με πλήθος χρηματοδοτήσεων (Κοινοτική πρωτοβουλία Interreg, FP7, Leonardo DaVinci, Erasmus+) και συμμετοχή στις δράσεις G2, A27, 634, C22, ES0701, ES0907, ES1104, CA16209 του COST της European Science Foundation.