Administrative Council

Name Member status Link
yphotis's picture Prof. Yorgos Photis Chairman
fasoulas's picture Mr. Spyridon Fasoulas 1st Vice President
alexouli's picture Prof. Aliki Leivaditi-Alexouli 2nd Vice President
pigaki's picture Dr. Maria Pigaki General Secretary
koutsop's picture Prof. Kostis Koutsopoulos Cashier
verikiou's picture Prof. Efthimia Verikiou-Papaspiridakou Special Secretary
klonari's picture Dr. Aikaterini Klonari Member
papadopoulos.grigoris's picture Prof. Grigoris Papadopoulos Member
evelpidou's picture Asst Prof. Niki Evelpidou Member
pavlop's picture Prof. Kosmas Pavlopoulos Member
maroukian's picture Prof. Hambik-Sahan Maroukian Member
xatziliadis's picture Prof. Dimitrios Xatziliadis Member
siolas's picture Prof. Aggelos Siolas Member
poulos's picture Prof. Serafeim E. Poulos Member