Administrative Council

Name Member status Link
yphotis's picture Prof. Yorgos Photis Chairman
fasoulas's picture Mr. Spyridon Fasoulas 1st Vice President
alexouli's picture Prof. Aliki Leivaditi-Alexouli 2nd Vice President
pigaki's picture Dr. Maria Pigaki General Secretary
koutsop's picture Prof. Kostis Koutsopoulos Cashier
verikiou's picture Prof. Efthimia Verikiou-Papaspiridakou Special Secretary
klonari's picture Dr. Aikaterini Klonari Member
evelpidou's picture Asst Prof. Niki Evelpidou Member
papadopoulos.grigoris's picture Prof. Grigoris Papadopoulos Member
maroukian's picture Prof. Hambik-Sahan Maroukian Member
pavlop's picture Prof. Kosmas Pavlopoulos Member
siolas's picture Prof. Aggelos Siolas Member
poulos's picture Prof. Serafeim E. Poulos Member
xatziliadis's picture Prof. Dimitrios Xatziliadis Member