12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (ICHGS - 2019)

"INNOVATIVE GEOGRAPHIES: Mapping and Modeling our World"

Το 12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (ICHGS - 2019) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 1 - 4 Νοεμβρίου 2019 και θα φιλοξενηθεί από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το συνέδριο αποτελεί, πρωτίστως, μια ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ γεωγράφων από διάφορες χώρες. Είναι επίσης μια πρόσκληση για επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και σπουδαστές της Γεωγραφίας να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους τόσο στο πεδίο που αφορά τις φυσικές ιδιότητες της γήινης επιφάνειας όσο και στο πεδίο που αφορά τις ανθρώπινες και κοινωνικέ δομές και δραστηριότητες που καλύπτουν την επιφάνεια αυτή και να μοιράστούν τις ιδέες τους σε πρακτικό και ερευνητικό επίπεδο. Τα άρθρα που θα παρουσιαστούν μπορούν να βασιστούν σε πρόσφατες γεωγραφικές έρευνες ενός ευρέως φάσματος θεμάτων που θα προσφέρουν συγκριτικές αναλύσεις σχετικές με την παγκόσμια και τοπική οικονομία και το περιβάλλον, τον πληθυσμό και τους φυσικούς πόρους, την κλιματική αλλαγή, τους υδάτινους πόρους, τη γεωμορφολογία, την εκπαίδευση κ.λπ.