Όνομα
Τίτλος
Γ. Φώτης Καθηγητής,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σ. Φασούλας Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Α. Λειβαδίτη-Αλεξούλη Ομότιμη Καθηγήτρια,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Μ. Πηγάκη ΕΔΙΠ,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κ. Κουτσόπουλος T. Kαθηγητής,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Σ. Πούλος Kαθηγητής,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Δ. Χατζηλιάδης  Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Α. Σιόλας  Ομότιμος Καθηγητής,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αικ. Κλωνάρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γ. Παπαδόπουλος Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Ν. Ευελπίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Κ. Παυλόπουλος Καθηγητής,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χ. Σ. Μαρουκιάν  Ομότιμος Καθηγητής,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
A. Τραγάκη Καθηγήτρια,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ν. Σουλακέλλης Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φ. Κυριακίδης Καθηγητής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ι. Ψυχάρης Καθηγητής,  Πάντειο Πανεπιστήμιο
Π. Πραστάκος Ερευνητής Α’,  Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Π. Πετσιμέρης Καθηγητής, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne​