Όνομα

  Πανεπιστήμιο

Γ. Φώτης

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μ. Πηγάκη

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου

  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών

A. Λαμπρόπουλος

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Π. Μανέτος

  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

S. Weber    Université Paris-Est Marne-la-Vallée

A. le Blanc

  Εθνική  Επιτροπή Γεωγραφίας, Γαλλία-Université du Littoral    

J.  Boulier

  Université Paris I Panthéon Sorbonne

 

Σ. Σπυρέλλης

 

  UMR Géographie-Cité

Γ. Παναγιωτόπουλος

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

I.  Πολύζου   Ecole Française d'Athènes

Α. Μπαρδώσα

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

E. Μουγιάκου

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σ. Τσιγδινός

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

I. Παρασκευόπουλος

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

M. Ανδρικάκου

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

M. Παρασκευουδάκης

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Θ. Μπούρα

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

M. Λατινοπούλου

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

E. Χατζηνικολάου

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

N. Ραλλάτου

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο