Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

 

 

• Αστικός και χωροταξικός σχεδιασμός

 

• Αστική Γεωγραφία

• Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

 

• Γεωγραφία μεταφορών

 

• Γεωλογία - Γεωμορφολογία

 

• Γεωπληροφορική

 

• Γεωπεριβαλλοντική Ανάλυση & Μοντελοποίηση

 

• Διδασκαλία της Γεωγραφίας

 

• Έξυπνες & Βιώσιμες πόλεις

 

• Εφαρμοσμένη Γεωγραφία

 

• Θαλάσσιοι και παράκτιοι πόροι

 

• Κλιματολογία και Μετεωρολογία

 

• Κοινωνική Γεωγραφία

 

• Μοντέλα Εδάφους

 

• Νησιώτικες Περιοχές

 

• Οικονομική Γεωγραφία

 

• Ορεινές περιοχές

 

• Πολιτιστικό Τοπίο και Γεωγραφία

 

• Τοπική Γεωγραφία

 

• Φυσική Γεωγραφία

 

• Φυσικές καταστροφές

 

• Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση

 

• Χαρτογραφία 

 

• Χωροταξική Ανάλυση

 

•Ωκεανογραφία 

 

•Υδάτινοι Πόροι και Υδρολογία