Ημερομηνία

 

Δραστηριότητες

     

24 Αυγ 2019

      Προθεσμία υποβολής προτάσεων ειδικών συνεδριών

 8 Σεπ 2019

 

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

20 Σεπ 2019

 

Ειδοποίηση αποδοχής περίληψης

27 Σεπ 2019

 

Καταληκτική προθεσμία πληρωμής κόστους συμμετοχής

17 Οκτ 2019

 

Καταληκτική προθεσμία εκπρόθεσμης πληρωμής κόστους συμμετοχής

30 Οκτ 2019

 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής κειμένου στην επιστημονική επιτροπή

     

1-4 Νοε 2019

 

Σ υ ν έ δ ρ ι ο

     

2 Νοε 2019

 

Δείπνο Συνεδρίου

3 Νοε 2019

 

Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Γ.Ε.

     
31 Δεκ 2019   Καταληκτική ημερομηνία αποστολής τελικού κειμένου στο European Journal of Geography