12ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, ICHGS - 2019
"I N N O V A T I V E   G E O G R A P H I E S   II:  
M a p p i n g   a n d   M o d e l i n g   o u r   W o r l d"


Η Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (ΕΓΕ) είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων, θεωριών, μεθόδων, τεχνολογιών και τις εφαρμογές τους στην γεωγραφική ανάλυση καθώς και στον αστικό, περιφερειακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΓΕ προωθεί τα ενδιαφέροντα και αναδεικνύει τις ανάγκες των ελλήνων γεωγράφων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο καθώς είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Γεωγράφων (EuroGEO) και της Διεθνούς Ένωσης Γεωγράφων (IGU).

Το συνέδριο της εταιρείας είναι δομημένο γύρω από μια σειρά θεματικά εστιασμένων συνεδριών κατά τις οποίες οι γεωγράφοι αλλά και επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων παρουσιάζουν το έργο τους. Τυπικά περιλαμβάνει πέντε (5) διαδοχικές δεκαπεντάλεπτες παρουσιάσεις και δεκαπέντε (15) συνολικά λεπτά για σχόλια και παρατηρήσεις του εκάστοτε κριτή καθώς και ερωτήσεις και απαντήσεις από το κοινό. Αυτή τη χρονιά, εμπλουτίζουμε την επιστημονική μας συζήτηση προσκαλώντας νέους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων σχετικών με την γεωγραφιά (Geograφistas) να παρουσιάσουν την προσωπική τους ερευνητική εργασία.

Το συνέδριο περιλαμβάνει επίσης ομάδες συζήτησης για επίκαιρα θέματα γεωγραφίας. Δίνεται, επίσης, η ευκαιρία συμμετοχής σε μια από τις διάφορες παρουσιάσεις θεμάτων αιχμής της γεωγραφίας που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του συνεδρίου. Όλοι οι συγγραφείς θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα χειρόγραφο (ακόμη και υπό μορφή προσχεδίου) 2-3 εβδομάδες πριν από την διάσκεψη. Εντός της καθορισμένης προθεσμίας πρέπει να υποβληθεί μια περίληψη και όχι το τελικό άρθρο ως προυπόθεση για την αποδοχή μιας παρουσίασης. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο συμφωνούν να παρευρεθούν ως ομιλιτές σε αυτό εφόσον γίνουν δεκτοί από την Επιτροπή του Προγράμματος Συνεδρίων. Ορισμένοι συμμετέχοντες θα κληθούν επίσης να παρευρεθούν ως σύνοδοι του Συνεδρίου. Ακόμα, προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικές αναρτήσεις σε εθελοντική βάση. Ο αριθμός των παρουσιάσεων-αναρτήσεων που θα γίνουν δεκτές θα είναι 24. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Το συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διάφορες ομάδες ακαδημαϊκών προσώπων. Κάντε κλικ στους συνδέσμους στο μενού Συνέδριο (πάνω μέρος αυτής της σελίδας) για να μάθετε περισσότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον  Καθηγητή Γιώργο Ν. Φώτη.

Αφίσα Συνεδρίου