• 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

 • 12ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1 - 4 Νοεμβρίου, 2019

Νέα & Ανακοινώσεις

The Organizing Committee of the 12th International Conference of the Hellenic Geographical Society is delighted to announce that Professor Dimitri Ioannides from the Mid-Sweden University, Östersund – Sweden, will be keynoting at ICHGS-2019.

Sunday, November 3, 2019 - 12:51

All paper presenters that wish their manuscripts to be included in the online Conference Proceedings are expected to have their manuscript(s) uploaded to the conference website by November 4th whichthe latest.

Sunday, November 3, 2019 - 10:47

Workshop IV by Dipylon will be combined with the Conference Filed Trip which will start on Monday Nov.ember 4, 11:30 amMeeting point: Aiolou & Sophokleous Sts. - End point: Klafthmonos Sq. - Duration: 1.5 hours. In order to better understand ancient topography, you are kindly asked to download the free mobile app Walk the Wall Athens. 

Sunday, November 3, 2019 - 10:31

The National Technical University of Athens is kindly providing a bus for participants' transportation to and from Zografou Campus.

Thursday, October 31, 2019 - 21:19