Μέλη ΕΓΕ

Tο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (ΕΓΕ) αποφάσισε τη δημουργία, σύνταξη και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου μελών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό

 • Τα μέλη της ΕΓΕ καταβάλλουν στην εταιρεία ετήσια συνδρομή της οποίας το ύψος συναρτάται με την ιδιότητα τους. Η ετήσια συνδρομή έχει διάρκεια ενός έτους (12 μήνες) από την ημερομηνία πληρωμής της. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος κι εφόσον η συνδρομή δεν έχει ανανεωθεί το αργότερο εντός εξαμήνου, το μέλος διαγράφεται από το μητρώο. Εάν κάποιος επιθυμεί να ξαναγίνει μέλος, θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση (και τα αντίστοιχα τέλη εγγραφής και ετήσιας συνδρομής).

 • Τα μη μέλη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στην ΕΓΕ, η οποία θα συνοδεύεται από το αποδεικτικό κατάθεσης των τελών εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής. Η αίτηση αυτή εγκρίνεται απο το Δ.Σ της εταιρείας σε εύλογο χρονικό διάστημα και ο/η αιτών/ούσα ενημερώνεται άμεσα. Η επίσημη αναγόρευση των νέων μελών και η απονομή των σχετικών τίτλων πραγματοποιείται κάθε έτος στην εκδήλωση της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

 • Το ισχύον τέλος εγγραφής, το οποίο καταβάλλεται άπαξ εφόσον το μέλος παραμένει ταμειακώς ενήμερο, είναι 35 ευρώ για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, 50 ευρώ για συνταξιούχους και 80 ευρώ για όλες τις άλλες κατηγορίες (πτυχιούχους, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ελεύθερους επαγγελματίες) ενώ οι ισχύουσες ετήσιες συνδρομές είναι 10 ευρώ για προπτυχιακούς φοιτητές, 15 ευρώ για μεταπτυχιακούς φοιτητές, 20 ευρώ για συνταξιούχους και 40 για πτυχιούχους, ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ελεύθερους επαγγελματίες.

 • Με αφορμή την επικαιροποίηση των μελών της Εταιρείας μας και καθώς έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου από την τελευταία ανανέωση της συνδρομής σας, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία, θα πρέπει να προχωρήσει στη διαγραφή σας από το μητρώο μελών. Όμως, το ΔΣ της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας τη μέχρι σήμερα συνεισφορά και υποστήριξη σας, σας δίνει την ευκαίρια να διατηρήσετε αυτή σας την ιδιότητα εφόσον, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλετε ηλεκτρονική ή έντυπη αίτηση εγγραφής στην εταιρεία, με καταβολή μόνον της ετήσιας συνδρομής.

Ως μέλος της της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας θα έχετε τη δυνατότητα να: 

 • Ενημερωθείτε για νέες προσεγγίσεις, μεθόδους και τεχνικές στη γεωγραφική επιστήμη • Αναπτύξετε τις επαγγελματικές σας ικανότητες και προωθήσετε την καριέρα σας.
 • Γνωρίσετε και επικοινωνήσετε με άλλους γεωγράφους και συναφείς επαγγελματίες. 
 • Έχετε επαφή με τις τελευταίες εξελίξεις στη βασική και εφαρμοσμένη γεωγραφική έρευνα στην ειδικότητά σας.
 • Υποβάλετε αίτηση για ειδικές επιχορηγήσεις για την υποστήριξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.
 • Συμμετέχετε σε μια εξαιρετικά ενεργή και δραστήρια κοινότητα μελετητών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών. 

Παράλληλα, τα (ταμειακώς ενήμερα) μέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώματα / παροχές:

 • Μειωμένα τέλη εγγραφής στα ετήσια συνέδρια της ΕΓΕ και σε άλλες συναντήσεις που συμμετέχει επίσημα η ΕΓΕ.
 • ​Δωρεάν παρακολούθηση των ενημερωτικών ημερίδων / διαλέξεων που διοργανώνονται από την ΕΓΕ.
 • Μειωμένα τέλη συμμετοχής / παρακολούθησης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της ΕΓΕ
 • Συμμετοχή σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες της ΕΓΕ
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις, προγράμματα και άλλες δραστηριότητες της εταιρείας
 • Πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου της ΕΓΕ (μόνο στο διαδίκτυο)
 • Προαιρετική συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις Ομάδες Εξειδίκευσης (Specialty Groups) της ΕΓΕ, όπως:
  • Πρόσβαση σε ειδήσεις και συζητήσεις της Ομάδας Εξειδίκευσης
  • Συνδρομές για λήψη ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Προτεραιότητα υποβολής και κρίσης εργασιών προς δημοσίευση στο περιοδικό European Journal of Geography,
 • ​Μειωμένα τέλη συνδρομής και συμμετοχής στα συνέδρια συνεργαζόμενων διεθνών εταιρειών γεωγραφίας.

Εφόσον αποφασίσετε να αξιοποιήσετε αυτή σας τη δυνατότητα, σας παρακαλούμε είτε να περάσετε από τα γραφεία της εταιρείας (Βουκουρεστίου 11, κάθε Τετάρτη 7μμ - 9μμ) είτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εταιρείας (www.hellenigeosociety.org) και να υποβάλλετε την αίτηση σας και το αποδεικτικό κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας, της συνδρομής που αντιστοιχεί στην ιδιότητά σας.

Υποβολή αίτησης εγγραφής!